Sähkön hinta huhtikuussa 2024

Huhtikuussa 2024 sähkön hinta vaihteli paljon ja korkein tuntihinta oli peräti 31 snt/kWh. Alkukuusta keskihinta oli 3-4 snt/kWh välillä, mutta loppukuusta keskihinta nousi välille 6-10 snt/kWh, jolloin koko kuukauden keskihinnaksi muodostui 6,06 snt/kWh. Yösähkö oli edullista keskihinnan jäädessä 4,75 snt/kWh.

Sähkön hinta helmikuussa 2024

Helmikuussa 2024 sähkön hinta oli kohtuullinen, varsinkin verrattuna kalliiseen tammikuuhun. Keskihinnaksi muodostui 6,40 snt/kWh. Helmikuun alkupuolen pakkasjakson aikana korkeimmat tuntihinnat olivat maksimissaan 30,99 snt/kWh, ja kallein päivän keskihinnalla mitattuna oli vastaavasti 9.2.2024 keskihinnan ollessa 18,54 snt/kWh.

Sähkön hinta tammikuussa 2024

Tammikuu 2024 tarjoili draamaa pörssisähkön käyttäjille ja kuukauden aikana nähtiin Nord Pool sähköpörssin Suomen alueen kovin tuntihinta (235,10 snt/kWh). Samana päivänä myös vuorokauden keskihinta ylitti euron sen ollessa peräti 109.96 snt/kWh.

Sähkön hinta marraskuussa 2023

Marraskuu 2023 tarjoili melkoista vuoristorataa sähkön hinnan suhteen. Kuukauden aikana nähtiin vuoden 2023 tähän asti kallein hinta, koko Nord Pool sähköpörssin historian matalin hinta sekä rikottiin Suomen sähköntuotannon ennätys ja samalla myös tuulivoiman tuotantoennätys.

Sähkön hinta lokakuussa 2023

Lokakuussa 2023 sähkö oli kohtuullisen hintaista ja keskihinnaksi muodostui 4.66 snt/kWh. Hinnoissa oli tuttuun tapaan suuria vaihteluita ja kallein päivähinta oli 23.10.2023, jolloin keskihinta oli 12,90 snt/kWh. Halvinta sähkö oli 12.10.2023, jolloin päivän keskihinnaksi muodostui -0.4 snt/kWh.

Pörssisähkö vai kiinteä hinta?

Sähkön hinta on vaihdellut rajusti viimeisen parin vuoden aikana, ja halpoja kiinteähintaisia sopimuksia ei ole ollut enää saatavilla kuten aikaisemmin. Osa onnistui valitsemaan kiinteän 24-36 kk sopimuksen juuri ennen hintojen nousuja jopa alle 5 snt/kWh hinnalla, mutta nämäkin sopimukset ovat katkolla lähiaikoina. Pörssisähkösta puhuttaessa esiin nousee yleensä klikkiotsikot kauhuhinnoista, mutta kokonaisuuden ratkaisee kuitenkin toteutunut keskihinta. Pörssisähkön hinta vaihtelee rajusti ja hintavaihtelut tulevat jatkossa vain lisääntymään siirryttäessä yhä enemmän uusiutuviin energiantuotantomuotoihin. Hintavaihtelut vuorokauden sisällä voivat pahimmillaan olla jopa tuhansia prosentteja.

Sähkön hinta syyskuussa 2023

Syyskuu 2023 oli pörssisähkön hinnan suhteen peilikuva edellisesestä kuukaudesta eli elokuusta. Alkukuusta hintavaihtelut olivat suuria ja hintapiikit lähellä 40 snt/kWh tasoa. 1.9-15.9 välisen ajan keskihinta oli 7,26 snt/kWh, kun taas loppukuun 16.9-30.9 välisen ajan keskihinta oli vaivaiset 0,91 snt/kWh, eli 12,5 % alkukuun hinnasta.